Specialslukker

Køkkenbrande forårsaget af friture eller madlavningsolie er en stigende årsag til enorme brandskader, både i hjemmet og erhvervskøkkener landet over.

HUSK – sluk aldrig en friture- eller oliebrand med vand!

Når friture, olie eller fedtstoffer brænder, kan de mere traditionelle ildslukkere, såsom pulver, vand og skum, ikke slukke branden tilstrækkeligt. Forsøg på at slukke en friture- eller oliebrand med brandslukningsudsyr, der ikke er egnet hertil, kan endda forværre situationen ved at sprede branden eller skabe en dampeksplosion – altså kan det være farligt ikke at have det rigtige udstyr ved hånden, skulle uheldet være ude.

Denne brandslukker er specielt egnet til ildslukning af

  • F – Brande: Fedt, friture og olie.

Denne type specialslukker er ligeledes godkendt til slukning af:

  • A – Brande: Træ, papir, tekstiler, gløder

Specialslukkeren er derfor særligt egnet til

  • Boligen
  • Køkkener (både private og erhverv)
  • Virksomheder & institutioner
  • Elektriske installationer

Få det helt rigtige udstyr

Det er vigtigt at have det helt rigtige udstyr, når uheldet er ude. Derfor kan vi hos BrandSikring Danmark give dig den helt rigtige rådgivning i, hvilken brandslukker der er den bedste til dine behov, hvad enten det er til privat bolig eller virksomheden. Så kontakt os på telefon +45 98 19 10 34, hvis du ønsker vejledning eller mere information om fritureslukkeren.

Brandskilt til specialslukker
Brandsikring Danmark