Brandtæppe som supplement til brandslukker

Et brandtæppe til den lille flamme

Et brandtæppe kan være et rigtig godt supplement til en brandslukker og kan i de fleste tilfælde være med til at redde liv.

Det rigtige brandtæppe giver ekstra sikkerhed

Et brandtæppe er en effektiv, hurtig og nem måde at kvæle ild på og kan først og fremmest bruges til at slukke mindre brande på plane overflader såsom på komfuret, i sengen eller på møbler og skriveborde.

Derfor er et brandtæppe også ideelt at have i hjemmet, i campingvognen, i institutionen, på båden eller i kontorvirksomheden. Tæppet er eksempelvis egnet til slukning af ild i friture eller fedtstof, i lysdekorationer eller ved brand opstået på personer eller dyr. Ved større flammer opstået i forbindelse med madlavning, benyttes specialslukker eller kulsyreslukker, der kan kvæle ilten. Vand må ikke benyttes til at slukke brand opstået ved olie, fedt og friture.

Brandtæppet er derfor også med til at give en ekstra sikkerhed i de situationer, hvor vand ikke er let tilgængeligt, eller hvor brugen af vand blot forværrer branden.

Brandtæppet er i størrelsen 1,8 m x 1,2 m.

Ingen følgeskader

I brandtæpper er der en ubrændbar membran, der forhindrer ilden at gå igennem. Tæppet kvæler ilden og fungerer ved at lukke en brand inde, hvor ilden vil optage al den tilgængelige ilt og som følge heraf gå ud, når ilten er opbrugt.

Fordelen ved at bruge et tæppe er, at det ikke efterlader nogen former for følgeskader i forbindelse med slukningen af branden, modsat f.eks. en pulverslukker.

Hos BrandSikring Danmark informerer vi gerne om korrekt brug af brandtæppet. Kontakt os på telefon +45 98 19 10 34 eller e-mail info@brandsikringdanmark.dk for at høre mere om priser eller mere information omkring brandtæpper.

Brandsikring Danmark