Serviceaftale på røgventilation

I serviceaftalen er indeholdt de lovmæssige krav til efterprøvning af åbne- og lukkesystemer, som er beskrevet i “Brandteknisk vejledning nr. 27”.

Efterprøvning
Aftalen omfatter 1 årligt serviceeftersyn, med afprøvning af følgende funktioner:

 1. Afprøvning af funktioner i styrecentralen herunder:
  • Netspænding
  • Ladespænding
  • Batteriovervågningsfunktion
  • Resettest
  • Lampetest
  • Kontrol af batteritilstand og evt. udskiftning.
 2. Afprøvning af cylindre ved røgventilationslemme.
 3. Afprøvning af tilslutninger og meldeenheder, hvilket vil sige:
  • Brandtryk
  • Røg og varmemelder

Eventuelle konstaterede fejl og defekter i anlægget vil blive udbedret.

Logbog
Der etableres en logbog/serviceskema for hvert anlæg som udfyldes af servicemontøren efter hvert besøg.

Udskiftning af defekte komponenter
Hvert 3. år udskiftes batterier, som evt. måtte indgå i anlægget. Udover dette vil der kun blive udskiftet komponenter i anlægget, som er absolut nødvendige. Eventuelle øvrige uhensigtsmæssigheder vil kun blive ændret efter forudgående aftale. Udskiftede komponenter faktureres efter regning, mens arbejdsløn er indeholdt i servicekontrakten.

Generelle betingelser
I det aftalte beløb for serviceaftalen, er udgifter til kørsel og arbejdsløn inkluderet. Evt. leje af lift er ikke medtaget. Det aftalte årlige beløb for serviceaftalen indeksreguleres efter summarisk lønindeks for den private sektor: Bygge- & anlægsvirksomhed. Serviceaftale gælder indtil andet aftales, og kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel.

Brandsikring Danmark