Lovpligtig serviceeftersyn

Håndildslukkere og slangevindere skal efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320.
Håndildslukkere / slangevindere skal efterses mindst en gang om året og mærkes med en eftersynsetiket påsat af den som har foretaget eftersynet.
Måned og år for seneste eftersyn, samt måned og år for næste eftersyn skal fremgå af etiketten.

ABDL Døre / Porte

Iflg. DBI’s foreskrift nr. 231, skal Automatisk Branddør-Lukningsanlæg efterses / afprøves – mindst én gang om året.

Periodisk Undersøgelse / Trykprøvning

I Arbejdstilsynets Bekendtgørelser nr. 289, er der beskrevet hvad en periodisk undersøgelse skal omfatte.
De nærmere regler for udførelsen af trykprøvningen, prøvetryk m. m. er anført i DS 2320 ( Dansk Standard )

Trykprøvningsintervaller

  • Pulverslukkere:
  • Skumslukkere:
  • Vandslukkere:
  • Slangevindere:

Skal trykprøves hvert 5. år.

  • Kuldioxid ( Co2 ):

Skal trykprøves hvert 10. år.

BrandSikring Danmark har godkendt værksted, og er underkastet løbende kontrol af DS Certificering.

Brandsikring Danmark